Avknoppningar anmäls till EU

Nyhet 080929
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
Oppositionslandstingsrådet Dag Larsson (s) anmäler landstingets avknoppningar till EU-kommissionen. Han hävdar att de strider mot EG-rättens konkurrensregler och är en form av statsstöd till dem som tar över verksamheterna.

Den utlösande faktorn för Dag Larssons anmälan var det svar som konkurrenskommissionären Neelie Kroes gav på europaparlamentarikern Eva-Britt Svenssons (v) fråga om avknoppningar överensstämde med EG-rätten.
Kroes nämner fyra villkor för att privatisering inte ska innebära otillåtet stöd, villkor som Dag Larsson inte anser är uppfyllda i Stockholms läns landstings avknoppningar. 
I våras slog Statskontoret fast att avknoppningar utan upphandling bryter mot kommunallagens krav på att man inte får gynna en enskild och förmodligen även mot EG-rättens regler om statsstöd.
– När det fylldes på med EGs konkurrenskommissionär tyckte jag att det var en självklarhet att göra en anmälan.

Avknoppningarna innebär enligt Dag Larsson att gemensam egendom säljs ut till underpris.
Ett exempel är Serafens vårdcentral i centrala Stockholm med 12 000 listade patienter som avknoppades för 800 000 kronor.
– Det är ett löjligt pris, säger Dag Larsson.
Det låga pris som en del företagare får betala innebär att företag inte konkurrerar på lika villkor.
– Sedan kommer jag att fortsätta kriga om sjukvård ska bedrivas i offentlig eller privat regi. Men ska det vara privat ska det åtminstone gå till på ett schysst sätt.
Det är enligt EG-rätten inte tillåtet för medlemsstater att sned-vrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller produktion om detta påverkar handeln mellan medlemsstaterna.
Avknoppning handlar om att offentlig verksamhet övergår till de anställda mot en viss summa pengar; det sker inget anbudsförfarande där högstbjudande vinner.

Enligt Dag Larsson är avknoppningarna en form av statsstöd som riktas till de nya ägarna av de avknoppade verksamheterna. Ett företag gynnas genom att verksamheten överlåts till ett pris under marknadspriset.
Om ansvarig handläggare på kommissionen finner att klagomålet kan vara riktigt kan svenska staten ganska snabbt, kanske inom en månad, förvänta sig ett informellt brev med begäran om kommentarer, enligt Eric Degerbeck på EU-kommissionens representation i Sverige. Inom ett år ska kommissionen besluta om ärendet ska avskrivas eller om man ska inleda ett formellt överträdelseförfarande.

Beroende på om kommissionen och medlemsstaten kommer överens under tiden eller om ärendet går till EU-domstolen kan handläggningstiden sträcka sig över flera år innan ärendet är avgjort.
Förutom den anmälan, daterad 18 september, som Dag Larsson har gjort kommer han att göra anmälningar av enskilda avknoppningar.
– Jag börjar känna mig som en rättshaverist, skämtar han.

Ylva Säfvelin
Information prenumeranterSenasteNummer