S i länet startar tankesmedja

Nyhet 101025
|
Skriv ut
 Tipsa en vän
 
S i länet startar tankesmedja
Socialdemokraterna i Stockholms län drar igång en egen tankesmedja.
– Syftet är att lyfta politiken och diskussionen och hitta den röda tråden i vad som är socialdemokrati i framtiden, säger Haninges oppositionsråd Robert Noord som ska leda arbetet.

Behovet av nya idéer och en struktur för idédebatt och politisk utveckling är en central del i Socialdemokraternas eftervalsdebatt, inte minst i Stockholms län där partiet förlorat tungt i två val i rad.
En tankesmedja är en idé som partidistriktet haft i sin verksamhetsplan en längre tid men det har inte realiserats. Nu gör distriktet allvar av planerna.
Tankesmedjan, som ännu inte har något namn, kommer att jobba som ett nätverk utan anställda. Den kommer att vända sig till socialdemokratiska medlemmar och inspirera till en ökad och bred idédebatt inom socialdemokratin men vara fristående från partiet. Arbetet kommer att leda av Haninges oppositionsråd Robert Noord (S).  Första steget är att hitta formerna och skapa nätverket.
– Den ska naturligtvis vara öppen för medlemmar. Men det ska inte bara begränsa sig till medlemsboken utan måste också våga lyfta in nya spännande människor utifrån. Det kan även vara bloggare och människor som tidigare har jobbat på regeringskansliet men som har gett sig ut i näringslivet. Vi har också fört ett resonemang om att lyfta in människor internationellt, säger Robert Noord.
– Uppdraget är att identifiera de stora samhällsproblemen som socialdemokratin måste lösa och hur vi ska hitta vår roll i det nya samhället. I nästa val har vi haft en borgerlig regering i åtta år.

Tankesmedjan ska jobba inte bara med att föra folk samman och stimulera debatt utan även vara policyskapande och komma med konkretare förslag och idéer.
– Jag har varit tydlig med att den måste vara självständig så att det inte blir så att politiken måste godkännas i distriktsstyrelsen.  Den måste kunna leva sitt eget liv, säger Robert Noord.

Vad säger du om invändningen att det blir en elit av tyckare som ska formulera nya idéer och inte medlemmarna via rådslag?
– Primärt har vi socialdemokratiska medlemmar som målgrupp. Det ska vara en injektion för att skapa kreativitet i det socialdemokratiska partiet. Det är därför vi ska finnas till. Vi har inte som ambition att konkurrera med socialdemokratin om att skapa opinion bland den breda allmänheten. Men en och annan debattartikel ska man inte utesluta att våra rapporter kommer att leda till.
Robert Noord är känd som S-debattör och nytänkare, särskilt inom skolpolitiken och betygsfrågan, där han inte varit rädd för att driva sin linje även om den inte varit partiets. Han har bland annat tagit initiativ till två debattantologier om skolpolitiken som han också rest runt och debatterat för, bland annat inför den senaste partikongressen.
– Det har varit en framgångsrik väg.  Det blir mer spännande när det kommer fram en bok som inte bara har rosen på sig och är godkänd av partistyrelsen, utan en öppen debatt även med människor med åsikter som man inte delar. Det bidrar till en idéutveckling, säger Noord.

Tankesmedjan ska inte stirra sig blind på alliansen poängterar Noord.
– När man tittar på förnyelsen i socialdemokratisk politik får man ibland intrycket att det handlar om att kopiera borgerliga politiker. Jag har själv tagit till mig den kritiken att det inte får bli en ”Björklund light-politik”. Socialdemokraterna måste formulera en ny policy som samtidigt har de socialdemokratiska grundvärderingarna.
Ett första steg blir naturligtvis att konkretisera formerna för tankesmedjan och skapa strukturerna för den.
– Sedan gäller det att snabbt komma ut i debatten. Först måste vi identifiera de samhällsproblem som är viktiga, säger Noord.

Jan Söderström
Information prenumeranterSenasteNummer